ZİYARET

 

EK AİDAT DUYURU

 08.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARAR GEREĞİ MAYIS 2016 VE EYLÜL 2016 TARİHİNDE ARASINDA 100X5=500,00TL

 TOPLANACAKTIR.

Y Ö N E T İ M

 

GENEL KURUL

 

DUYURU

 

                                                                                                                                          04.04.2016
 
KENTPARK KONAKLARI SİTESİ BLOK YÖNETİCİLERİ,
 

       Aşağıda belirtilen konular ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısı acilen yapılması zorunludur. Aşağıda Olağanüstü toplantıda görüşülecek günden belirlenmiştir. Toplantı 01.04.2016 tarihinde saat:20:00 de yapılacaktır.

Gündem:

1.Esgaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından 24.03.2016 tarihinde gelen yazı ile ilgili görüşülmesi,

2.Bloklardaki deforme olan kiremitlerin ve izolasyonların değiştirilmesinin görüşülmesi,

3. Su basan bloklarımızın drenaj çalışmasının yapılmasının görüşülmesi,                                                                         

4.Asansörlerimizin yönetmelik değişikliğinden dolayı tekrar revizyon çalışmasının görüşülmesi,

5.Ek Revize bütçenin görüşülmesi.

 

Gereği bilgilerinize arz olunur.
YÖNETİM KURULU